Branża elektryczna

/

Branża budowlana

/

Branża sanitarna
BRANŻA ELEKTRYCZNA


DOM


Instalacje elektryczne:
- Wwykonywanie oraz modernizacja istniejących instalacji elektrycznych, wymiana rozdzielnic, pionów oraz zabezpieczeń,
- Odbiór instalacji elektrycznej,
- Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne,
- Instalacje sieci strukturalnych - Instalacje sieci telefonicznych i komputerowych (przewodowe i bezprzewodowe),
- Pomiary rezystancji izolacji, instalacji odgromowych, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie zasilania,
- Podłączanie kuchenek elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych,
- Zmiana licznika i instalacji z jednofazowej na trójfazową wraz z pełną dokumentacją i formalnościami w Zakładzie Energetycznym,
- Alarmy - Instalacja systemów alarmowych,
- Monitoring wizyjny - Montaż kompletnych systemów dozoru wizyjnego/ telewizji przemysłowej CCTV.wróć do góry

FIRMA


Obniżenie opłat za energię elektryczną - przeprowadzenie audytu energetycznego pozwalającego na wskazanie możliwości obniżenia rachunków za energię elektryczna.
Kompensacja mocy biernej - baterie kondensatorów automatycznie sterowane regulatorem pozwalają wyeliminować opłaty za moc bierną.

Pomiary (w tym kontrolne pomiary pięcioletnie):
- Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie zasilania (dawniej pomiar skuteczności zerowania),
- Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,
- Pomiary rezystancji izolacji obwodów,
- Pomiary stanu instalacji odgromowych,
- Pomiary natężenia oświetlenia,
- Pomiary ciągłości przewodu ochronnego PE i małych rezystancji,
- Pomiar rezystancji uziemienia,
- Pomiary elektronarzędzi.

Administrowanie siecią energetyczną - konserwacja instalacji elektrycznych oraz całego systemu elektroenergetycznego, w tym: konserwacja stacji transformatorowej, pomiary transformatora, pomiary kontrolne, naprawa usterek elektrycznych.
Telewizja przemysłowa CCTV - montaż kompletnego systemu monitoringu wizyjnego wyposażonego w centrum zarządzania wyposażone w osprzęt pozwalający sterować kamerami, rejestratory i ekrany do kontroli obrazu z kamer.wróć do góry

ADMINISTRACJA


- Konserwacja instalacji elektrycznych - naprawa powstałych usterek, dojazd do klienta,
- Przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych - w tym przegląd i pomiary pięcioletnie,
- Przeglądy instalacji przeciwpożarowych,

Pomiary kontrolne instalacji elektrycznej:
- Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie zasilania (dawniej pomiar skuteczności zerowania),
- Pomiary rezystancji izolacji obwodów,
- Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,
- Pomiary stanu instalacji odgromowych,
- Pomiary natężenia oświetlenia,
- Pomiary ciągłości przewodu ochronnego PE i małych rezystancji,
- Pomiar rezystancji uziemienia,
- Pomiary elektronarzędzi.

- Wymiana i rozbudowa rozdzielni głównych, piętrowych, lokatorskich,
- Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych - również wymiana wlz, pionu głównego, pionów lokatorskich.

- Obniżenie opłat za energię elektryczną - przeprowadzenie audytu energetycznego pozwalającego na wskazanie możliwości obniżenia rachunków za energię elektryczna,
- Instalacje sieci telefonicznych, komputerowych (zarówno sieć przewodowa jak i Wi-Fi - bezprzewodowy dostęp do sieci),
- Kompensacja mocy biernej - baterie kondensatorów automatycznie sterowane regulatorem pozwalają wyeliminować opłaty za moc bierną.wróć do góry

POMIARY


Przegląd i pomiary kontrolne pięcioletnie instalacji elektrycznej:

- Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie zasilania (dawniej pomiar skuteczności zerowania),
- Pomiary rezystancji izolacji obwodów,
- Badanie wyłącznika różnicowoprądowego,
- Badanie wyłączników instalacyjnych,
- Pomiary ciągłości przewodu ochronnego PE i małych rezystancji,
- Pomiary stanu instalacji odgromowej,
- Oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

Pozostałe pomiary:
- Pomiary natężenia oświetlenia,
- Pomiary poboru mocy, prądu i napięć,
- Pomiary jakości energii,
- Pomiary i sprawdzenie baterii kondensatorów,
- Pomiary obciążenia linii zasilających,
- Pomiary rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu,
- Pomiary elektronarzędzi,
- Pomiary transformatora.

Świadczymy usługę konserwacji stacji transformatorowej. Usługa polega na comiesięcznym przeglądzie transformatora oraz rozdzielni SN i nn oraz na przeprowadzaniu czynności łączeniowych na polecenie Właściciela bądź Zakładu Energetycznego.

Przegląd stacji polega m.in. na:
- Prawdzeniu działania oświetlenia elektrycznego stacji,
- Stanu zewnętrznego transformatora, przekładników, łączników, izolatorów i głowic kablowych,
- Sprawdzeniu stan i gotowości ruchowej aparatury oraz napędów łączników,
- Oczyszczeniu izolatorów i szyn,
- Konserwacji styków i połączeń śrubowych,
- Sprawdzeniu blokady dostępu do celek,
- Sprawdzeniu stanu sprzętu ochronnego i przeciwporażeniowego,
- Sporządzeniu protokołu potwierdzającego wykonanie prac.

Badanie transformatora energetycznego polega m.in. na:
próbach eksploatacyjnych i pomiarach:
- Pomiar rezystancji izolacji,
- Pomiar rezystancji uzwojeń,
- Pomiar prądu magnesującego,
- Pomiar przekładni transformatora,
- Sprawdzenie działania przełącznika zaczepów.

- Badaniu oleju transformatorowego (sprawdzenie własności dielektrycznych i termo przewodzących),
- Sprawdzeniu stanu technicznego transformatora wg. wymogów przepisów eksploatacji,
- Sprawdzeniu ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych,
- Sprawdzeniu stanu połączeń,
- Sprawdzeniu ciągłości przewodów uziemiających,
- Kontroli skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- Sporządzeniu protokołu potwierdzającego wykonanie badań.wróć do góry

KOMPENSACJA MOCY


Kompensacja mocy biernej poprzez zastosowanie baterii kondensatorów sterowanych automatycznie regulatorem, pozwala wyeliminować opłaty za moc bierną. Nakłady poniesione na montaż baterii, zwracają się już po kliku lub kilkunastu miesiącach. Oferujemy zarówno pomiary pod dobór baterii jak i jej montaż oraz uruchomienie. Możemy również dokonać pomiarów istniejących baterii oraz dokonać ich ewentualnych modernizacji.wróć do góry
Untitled Document