Branża elektryczna

/

Branża budowlana

/

Branża sanitarna
BRANŻA BUDOWLANA


PRACE WEWNĘTRZNE


Przebudowa pomieszczeń:
- Kompleksowe remonty pomieszczeń,
- Montaż drzwi wewnętrznych, zewnętrznych, parapetów, okien, luksferów,
- Obkładanie schodów terakotą lub gresem wraz z cokolikiem,
- Montaż i konserwacja ślusarki aluminiowej.

Malowanie:
- Malowanie farbami wszelkiego rodzaju,
- Wykonanie gładzi gipsowych,
- Malowanie elewacji,
- Tapetowanie ścian.

Suche tynki:
- Montaż sufitów podwieszanych na stelażu prostych i z elementami łukowymi,
- Montaż ścianek działowych z płyt g-k na stelażu prostych i z elementami łukowymi,
- Montaż płyt gipsowych na klej, na stelażu, zbrojonych nietypowych, zabudowy,
- Montaż sufitów podwieszanych kasetonowych.wróć do góry

PRACE ZEWNĘTRZNE


- Wykonywanie tynków i elewacji,
- Ocieplenia budynków,
- Remonty balkonów,
- Układanie kostki brukowej,
- Montaż i remonty ogrodzeń posesji.wróć do góry

PRZEGLĄDY TECHNICZNE


Wykonujemy przeglądy techniczne w następujących zakresach:

PRZEGLĄD ROCZNY

* Przeprowadzenie okresowej kontroli obiektów budowlanych poprzez:
1. sprawdzenie elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, w tym w szczególności części zewnętrznych budynku: elewacji, dachu wraz z obróbkami blacharskimi i systemem odwodnień, tarasów, balkonów,
2. sprawdzenie stanu urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynków, a także sprawdzenie stanu technicznego pozostałych widocznych elementów konstrukcji, mogących ulec ugięciu, zarysowaniu, deformacji itd.

* Przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska tj.:
1. sprawdzenie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i segregacji odpadów stałych np. śmietniki, zsypy,
2. sprawdzenie stanu technicznego instalacji służących odprowadzaniu ścieków bytowych,
3. sprawdzenie stanu technicznego elementów odwodnienia budynku, np. kanalizacji deszczowej,
4. sprawdzenie stanu technicznego przejść przyłączy przez ściany budynku, sprawdzenie stanu technicznego innych urządzeń służących ochronie środowiska, jak: przepompownie ścieków, separatory ścieków, łapacze tłuszczów, wanny w składach opału, itd.

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI

Przegląd ten obejmuje swym zakresem wyżej wymienione elementy przeglądu rocznego oraz dodatkowo:
* Przeprowadzenie kontroli obiektu jako całości poprzez:
1. sprawdzenie stanu technicznego obiektu budowlanego,
2. sprawdzenie przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
3. określenie wartości użytkowej obiektu budowlanego,
4. sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego,
5. sprawdzenie estetyki otoczenia obiektu.

Wszystkie badania wchodzące w skład przeglądów technicznych mają charakter bezinwazyjny, dokonywane są najczęściej za pomocą elektronicznego sprzętu pomiarowego. Szczegóły dotyczące przeglądu i protokołu pokontrolnego:
W czasie przeglądu zostają sprawdzone wszystkie, wymagające tego elementy obiektu budowlanego. Po przeprowadzeniu okresowego przeglądu obiektu otrzymują Państwo protokół pokontrolny wraz z dokumentacją zdjęciową. Protokoły zawierają informacje dotyczące stanu technicznego obiektu lub jego elementów, objętych kontrolą, rodzaju uszkodzenia kontrolowanych elementów, zakresu zalecanych prac, z określeniem terminu ich wykonania.wróć do góry
Untitled Document